Giới thiệu

Khóa học chuyên ngành CAD/BIM nhằm mục đích giúp sinh viên làm chủ được kỹ năng và áp dụng vào thực tế công việc.

 

Chương trình bao gồm 4 khóa học:

3D CAD cơ bản, 3D CAD Ứng dụng, BIM cơ bản, BIM ứng dụng.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có thể làm chủ việc dựng hình 3D trong SketchUp và Autodesk Revit, sử dụng bản vẽ chuyên nghiệp để trình bày ý tưởng, học các kỹ năng nâng cao về BIM và trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ở tương lai.

Giáo sư

Giáo sư khoa xây dựng dân dụng

3 giáo trình

60+ bài viết

năm kinh nghiệm giảng dạy về BIM

100000+ sinh viên tham gia khóa học trực tuyến

Giáo sư khoa xây dựng dân dụng

2 giáo trình

50+ bài viết

12-year năm kinh nghiệm giảng dạy về CAD

40000+ sinh viên trên Coursera 

Hướng dẫn

Về chính sách chấm điểm

Trong suốt các khóa học, bạn cần hoàn thành một vài bài kiểm tra trắc nghiệm và bài tập. Để có thể hoàn thành mỗi khóa học, điểm số cuối cùng của bạn cần đạt trên 80%.     

 

Tỷ trọng điểm sẽ là 50% cho các bài kiểm tra trắc nghiệm và 50% cho các bài tập và mỗi phần nêu trên đều cần đạt trên 80%

Về chứng chỉ

Bạn sẽ nhận được một chứng chỉ từ Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University) và OpenEdu khi bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau vào cuối khóa học: 

  • Xem các video hướng dẫn trong khóa học

  • Hoàn thành tất cả các bài kiểm tra và bài tập

  • Hoàn thành tất cả các hoạt động kiểm tra chéo giữa các học viên

  • Đạt được số điểm theo yêu cầu

 

Nếu bạn không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào nêu trên, bạn vẫn có thể tiếp tục hoàn thành khóa học nhưng không được cấp chứng chỉ. Khi thời gian của mỗi khóa học kết thúc, khóa học sẽ tự động chuyển sang chế độ học theo tốc độ riêng của từng học viên. 

 

Nếu bạn muốn đăng ký vào một khóa học mới với cùng môn học, bạn cần hủy đăng ký khóa học hiện tại và đăng ký vào khóa học mới. Các bài kiểm tra và bài tập bạn đã hoàn thành trước đây sẽ không được tính cho khóa học mới. 

Copyright reserved

National Taiwan University