BIM cơ bản

Bắt đầu khóa học:

2019.11.18 - 2020.01.26.

Cam kết:

6 tuần học

7 giờ/ tuần

 

2 tín chỉ

4 bài tập

5 câu đố

4 đánh giá chéo

 

Giảng viên: Shang-Hsien Patrick Hsieh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phụ đề: Tiếng Anh & Tiếng Việt 

 

Đăng kí ngay!

 

Bạn có muốn làm chủ mô hình BIM ? bạn có muốn học các kĩ năng nâng nhất về BIM và trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ? Khóa học “BIM cơ bản”, khóa học thứ 3 của chuyên ngành mới sắp tới! Sau khi hoàn thành khóa học này: bạn sẽ học được các khái, niệm lý thuyết cơ bản của BIM. Bạn sẽ học các kĩ năng cơ bản để tạo và vận dụng một mô hình BIM. Khóa học “BIM cơ bản” sẽ sớm bắt đầu !

Hãy bắt đầu hành trình học tập nào !

BIM ứng dụng

Bạn có muốn hiểu biết về các ứng dụng phổ biến về BIM ? Bạn có muốn tự xây dựng cho mình một mô hình BIM ? Khóa học “BIM ứng dụng”, khóa cuối cùng trong chuyên ngành mới sắp tới! Sau khi hoàn thành khóa học: Bạn sẽ có thể biết cách phát hiện các xung đột, boc tách khối lượng và mô phỏng 4D. Khóa học “BIM ứng dụng” sẽ sớm được bắt đầu !

Hãy cùng bắt đầu hành trình học tập nào !

Bắt đầu khóa học:

2019.12.30 - 2020.03.08.

Cam kết:

6 tuần học

7 giờ/ tuần

 

2 tín chỉ

4 bài tập

5 câu đố

4 đánh giá chéo

 

Giảng viên: Shang-Hsien Patrick Hsieh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phụ đề: Tiếng Anh & Tiếng Việt 

 

Đăng kí ngay!

Copyright reserved

National Taiwan University