BIM cơ bản

Bạn có muốn làm chủ mô hình BIM ? Bạn có muốn học các kĩ năng về BIM và trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ? Khóa học “BIM cơ bản”, khóa học thứ 3 của chương trình sắp bắt đầu! Sau khi hoàn thành khóa học này: bạn sẽ học được các khái niệm lý thuyết cơ bản của BIM, các kĩ năng cơ bản để tạo và vận dụng một mô hình BIM. Khóa học “BIM cơ bản” sẽ sớm bắt đầu !

Hãy bắt đầu hành trình học tập nào !

Thời gian biểu của khóa học (YYYY.MM.DD):

2019.11.18 - 2020.01.26. (Không có sẵn)

2020.01.27 - 2020.04.05. (Không có sẵn)

2020.03.09 - 2020.05.17. (Không có sẵn)

2020.05.04 - 2020.07.12. (Không có sẵn)

2020.06.29 - 2020.09.06.

2020.09.14 - 2020.11.22.

    (Đăng ký sau ngày 9/7)

Cam kết:

6 tuần học

7 giờ/ tuần

 

2 tín chỉ

4 bài tập

5 câu đố

4 bài đánh giá chéo

 

Giảng viên: Shang-Hsien Patrick Hsieh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phụ đề: Tiếng Anh & Tiếng Việt 

 

Bạn hãy đăng kí ngay nhé!

 

BIM ứng dụng

Thời gian của khóa học (YYYY.MM.DD):

2019.12.30 - 2020.03.08.(Không có sẵn)

2020.03.09 - 2020.05.17.(Không có sẵn)

2020.04.20 - 2020.06.28.(Không có sẵn)

2020.06.15 - 2020.08.23.

2020.08.10 - 2020.10.18.

2020.10.26 - 2021.01.03.

    (Đăng ký sau ngày 10/19)

Cam kết:

6 tuần học

7 giờ/ tuần

 

2 tín chỉ

4 bài tập

5 câu đố

4 bài đánh giá chéo

 

Giảng viên: Shang-Hsien Patrick Hsieh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phụ đề: Tiếng Anh & Tiếng Việt 

 

Bạn hãy đăng kí ngay nhé!

Bạn có muốn hiểu biết về các ứng dụng phổ biến về BIM ? Bạn có muốn tự xây dựng cho mình một mô hình BIM ? Khóa học “BIM ứng dụng”, khóa cuối cùng trong chương trình sắp bắt đầu! Sau khi hoàn thành khóa học: Bạn sẽ nắm được cách phát hiện các xung đột trong mô hình BIM, lập được các bảng bóc tách khối lượng và mô phỏng 4D. Khóa học “BIM ứng dụng” sẽ sớm được bắt đầu !

Hãy cùng bắt đầu hành trình học tập nào !

Copyright reserved

National Taiwan University