3D CAD cơ bản

Bạn có muốn làm chủ dựng hình 3D ? Bạn có muốn sử dụng bản vẽ đển lên ý tưởng một cách chuyên nghiệp ? Khóa học “3D CAD cơ bản”, khóa đầu tiên của chuyên ngành mới sắp bắt đầu !

Sau khi hoàn thành khóa học: bạn sẽ biết cách sử dụng chức năng dựng hình của SketchUp qua việc tạo mô hình 3D. Bạn sẽ có thể trình bày hoặc thể hiện ý tưởng của mình một cách chuyên nghiệp và rõ ràng. Bạn sẽ có thể tạo mô hình 3D của bất cứ thứ gì. Khóa học “3D CAD cơ bản” hiện đã bắt đầu.

Hãy cùng bắt đầu hành trình học tập nào!

3D CAD ứng dụng

Bắt đầu khóa học (YYYY.MM.DD):

2019.11.18 - 2020.01.26. (Không có sẵn)

2020.01.27 - 2020.04.05. (Không có sẵn)

2020.03.09 - 2020.05.17. (Không có sẵn)

2020.05.04 - 2020.07.12. (Không có sẵn)

2020.06.29 - 2020.09.06. (Không có sẵn)

2020.09.14 - 2020.11.22.

    (Đăng ký sau ngày 9/7)

Cam kết:

6 tuần học

4~6 giờ/ tuần

 

1 tín chỉ

5 bài tập

4 câu đố

5 đánh giá chéo

Giảng viên: Shih-Chung Jessy Kang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phụ đề: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Đăng kí ngay!

Bắt đầu khóa học (YYYY.MM.DD):

2019.12.30 - 2020.03.08. (Không có sẵn)

2020.03.09 - 2020.05.17. (Không có sẵn)

2020.04.20 - 2020.06.28. (Không có sẵn)

2020.06.15 - 2020.08.23. (Không có sẵn)

2020.08.10 - 2020.10.18. (Không có sẵn)

2020.10.26 - 2021.01.03.

    (Đăng ký sau ngày 10/19)

Cam kết:

6 tuần học

4~6 giờ/ tuần

 

1 tín chỉ

2 bài tập

6 Câu đố

2 đánh giá chéo

Giảng viên: Shih-Chung Jessy Kang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phụ đề: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Đăng kí ngay!

Bạn có muốn sở hữu những kĩ năng cần thiết của một chuyên viên dựng hình 3D ? Bạn có muốn biết cách mà kỹ sư xây dựng mô hình tòa nhà chi tiết ? Khóa học “3D CAD ứng dụng”, khóa học thứ 2 của chuyên ngành sắp tới ! Sau khi hoàn thành khóa học: bạn sẽ biết cách sử dụng các kĩ năng nâng cao của SketchUp qua việc dựng hình 3D ngôi nhà. Bạn sẽ có thể phát triển một công trình như một kỹ sư thực thụ. Khóa học “3D CAD ứng dụng” sẽ sắp sửa bắt đầu !

Hãy cùng bắt đầu hành trình học tập nào !

Copyright reserved

National Taiwan University